...

TRENDY W HANDLU NA GIEŁDACH 2024 roku 

Roboty Handlowe AI w inwestowaniu na giełdach

Technologia cyfrowa zmienia przyszłość rynków kapitałowych na całym świecie i jest głównym czynnikiem napędzającym ewolucję branży w najbliższych latach.

W ostatnich latach narzędzia FinTech znacznie się rozwinęły, zwiększając możliwości branży finansowej, a handel algorytmiczny zdominował rynki kapitałowe. Ogół społeczeństwa ma teraz dostęp do narzędzi do analizy danych, szybkiego Internetu i mocy obliczeniowej. Rozpowszechnienie internetowych platform handlowych i aplikacji zwiększyło dostępność do handlu finansowego. Teraz handel akcjami i walutami jest możliwy za pomocą kilku kliknięć myszką.

Badania firmy Accenture wykazują, że 78% badanych jest gotowych korzystać z wsparcia w pełni generowanego elektronicznie. Dlatego jednym z najdynamiczniej rozwijających się trendów w 2023 roku jest handel automatyczny, zwany również algorytmicznym.

Co to są algorytmy?

Algorytmy to zestaw instrukcji wprowadzonych w celu wykonania określonego zadania. W handlu algorytmicznym algorytmy automatyzują procesy handlowe, generując zyski z częstotliwością niemożliwą do osiągnięcia przez człowieka. Handel algorytmiczny opiera się na regułach związanych z cenami, ilością, czasem i innymi modelami matematycznymi. Coraz częściej wykorzystuje się także AI (sztuczną inteligencję), aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność tych procesów.

Jakie są korzyści z handlu algorytmicznego?

Minimalizuje emocje i pomaga ograniczyć overtrading

Jedną z zalet handlu algorytmicznego jest eliminacja emocji, ponieważ transakcje są ograniczone do zestawu predefiniowanych instrukcji. Ludzie są podatni na emocje, takie jak strach i chciwość, które mogą prowadzić do złych decyzji. Dzięki zautomatyzowanemu tradingowi, wspieranemu przez AI, handlowcy mogą trzymać się planu. Automatyzacja procesu pomaga również ograniczyć overtrading, zmniejszając ryzyko błędów ludzkich.

Zapewnia spójność

Handel z algorytmami wspieranymi przez AI pomaga osiągnąć spójność. Największym wyzwaniem w procesie handlowym jest planowanie i realizacja planu. Zautomatyzowany handel pomaga trzymać się strategii, co zwiększa szanse na wygraną, nawet po kilku stratach.

Szybko generuje zamówienia oparte na kryteriach

W handlu każda sekunda jest ważna. Handel algorytmiczny, wspierany przez AI, pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, generując zlecenia natychmiast po spełnieniu kryteriów, znacznie szybciej niż człowiek. Automatyzacja procesu eliminuje również błędy wynikające z zbyt wczesnego lub późnego wejścia lub wyjścia z transakcji.

Wzrost handlu algorytmicznego

Handel algorytmiczny wzrósł z powodu niestabilnych warunków rynkowych, dużego wolumenu transakcji i potrzeby szybkiej transformacji cyfrowej. Podczas pandemii COVID-19 konieczność handlu algorytmicznego wzrosła, umożliwiając skuteczny handel w zdywersyfikowanych geograficznie środowiskach. Pandemia pozytywnie wpłynęła na rozwój sektora handlu algorytmicznego, minimalizując błędy ludzkie i przyspieszając decyzje.

Przewiduje się, że na wzrost rynku handlu algorytmicznego w najbliższych latach wpłynie szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego i dużych zbiorów danych. Ulepszenia technologiczne przyciągają uwagę regulatorów, a zwiększone stosowanie algorytmów w różnych klasach aktywów było trendem w ostatnich latach.

Automatyczny handel dla każdego

Automatyczny trading może być korzystnym rozwiązaniem dla osób z mniejszym doświadczeniem, które nie mają czasu na samodzielną analizę wykresów, ale chcą inwestować swoje środki. Nasze roboty tradingowe to zautomatyzowane strategie wspierane przez AI, które wielokrotnie testowaliśmy i używaliśmy przez wiele lat. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.