...

 

 

WARUNKI Z KORZYSTANIA Z NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG (REGULAMIN)

 

1. NASZA MISJA TO TWORZENIE I DOSTARCZANIE PROFESJONALNYCH NARZĘDZI I ROZWIĄZAŃ HANDLOWYCH DLA NASZYCH KLIENTÓW.

Każdy użytkownik, który kupuje jakiekolwiek produkty na stronie www.maxprofit24.pl , oświadcza że zapoznał się niniejszym regulaminem, w szczególności z punktem 13. niniejszego regulaminu. 

2. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

W celu zakupu naszych Produktów będziesz musiał dokonać płatności za pomocą udostępnionej Ci metody płatności. Możemy skierować Cię do witryn internetowych naszych zaufanych dostawców usług płatniczych. Możesz być zobowiązany do udostępnienia dostawcom usług płatniczych swoich danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny), informacji finansowych (np. Numeru karty kredytowej, konta bankowego itp.) Oraz wszelkich innych informacji. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które podajesz w związku z takim zakupem, będą dokładne, kompletne i aktualne. Użytkownik zgadza się zapłacić wszelkie opłaty naliczone przy użyciu karty kredytowej, karty debetowej lub innego mechanizmu płatności po cenach obowiązujących w chwili poniesienia takich opłat.

3. ODNOWIENIA

Kupując nasze produkty, otrzymujesz gratis trzy miesiące bezpłatnego wsparcia i aktualizacji. Po tym okresie – zgodnie z cennikiem.

4. WYŁĄCZENIA

Ze względu na liczbę źródeł, z których pozyskuje się zawartość prezentowaną na Stronie, oraz nieodłączne zagrożenia związane z dystrybucją elektroniczną, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w takich treściach i na Stronie.

W żadnym wypadku właściciela tej strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich, za wszelkiego rodzaju straty finansowe, utratę zysków, jakiekolwiek przypadkowe uszkodzenia lub ich konsekwencje będące wynikiem bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem informacji i produktów z serwisu.

5. OGRANICZONA LICENCJA

Usługa zapewnia niewyłączną, nieprzenoszalną i ograniczoną osobistą licencję na dostęp do Strony i Produktów oraz korzystanie z niej („Licencja”). Niniejsza Licencja jest uzależniona od pełnego i ciągłego przestrzegania niniejszych Warunków. Zgadzasz się nie odsprzedawać produktów zakupionych na tej Stronie innym osobom oraz nie kopiować żadnych materiałów pojawiających się na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela tej Strony. Zgadzasz się nie używać żadnych funkcji komunikacji elektronicznej Usług na stronie Maxprofit24.pl w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem, obraźliwy i naruszający prywatność innych osób, nękający, zniesławiający. Zgadzasz się, że Maxprofit24.pl może, według własnego uznania i z powiadomieniem lub bez, zablokować mu dostęp do niektórych lub wszystkich Usług i Produktów oraz usunąć wszelkie informacje lub treści.

6. PRAWA FIRMY

Właściciel Maxprofit24.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania tej Strony lub dowolnej jej części w dowolnym momencie i nie można zabezpieczyć roszczeń wobec Usługi w związku z tym.

7. LINKI DO STRONY STRON TRZECICH

Ta Strona zawiera hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Takie hiperłącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Maxprofit24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub działanie takich witryn internetowych. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za używanie jakichkolwiek treści w innych witrynach internetowych, do których możesz linkować z tej witryny.

8. INFORMACJE O RYNKU

Maxprofit24.pl może udostępniać Ci informacje finansowe, które są generowane wewnętrznie lub uzyskane od partnerów. Obejmuje to dane z rynków finansowych, notowania, wiadomości, wykresy, opinie analityków i inne dane. Informacje rynkowe podane na Stronie nie mają służyć jako porady inwestycyjne. Udostępniamy je tylko jako usługę dla Twojej wygody. Usługa i jej zewnętrzni dostawcy nie gwarantują dokładności, terminowości, kompletności ani prawidłowego sekwencjonowania informacji rynkowych i nie gwarantują żadnych wyników z ich wykorzystaniem.

9. KORZYSTANIE I DOSTĘP DO STRONY

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymywanie środków dostępu do Strony, które mogą obejmować między innymi komputer osobisty lub urządzenie mobilne, sprzęt łączący i linie telekomunikacyjne.

Gwarantujesz, że zapewniłeś właściwą ochronę swojego komputera i wszystkich danych na nim zawartych. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem i przechowywaniem informacji na komputerze lub urządzeniu, za pośrednictwem których uzyskuje dostęp do Strony. Zgadzasz się, że Maxprofit24.pl nie będzie ponosić wobec ciebie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia systemów komputerowych, danych lub zapisów, ani za opóźnienia, straty lub błędy wynikające z awarii lub niewłaściwego zarządzania sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem. W żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, nie narazisz Maxprofit24.pl na żaden wirus komputerowy lub inny podobnie szkodliwy materiał.

10. PROBLEMY TECHNICZNE

Użytkownik rozumie, że problemy techniczne lub inne warunki mogą opóźnić lub uniemożliwić dostęp do Strony. Maxprofit24.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, awarie systemu i usterek, awarii linii komunikacyjnych, urządzeń lub oprogramowania, awarii i problemów dostępu do systemu, i innych podobnych problemach komputerowych i wad. Maxprofit24.pl nie gwarantuje, że będziesz mógł uzyskać dostęp do tej witryny w dowolnym czasie i dowolnej lokalizacji geograficznej.

11. ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie Produkty, tytuły, logo i znaki handlowe w treści Strony są własnością Właściciela witryny Maxprofit24.pl i są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Użytkownik zgadza się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich z materiałów drukowanych lub pobieranych ze Strony. Wyrażasz zgodę na nie powielanie i nie rozpowszechnianie naszych produktów lub innych materiałów chronionych prawem autorskim bez uprzedniej zgody właściciela serwisu Maxprofit24.pl

12. REKLAMACJE i ZWROTY 

Każde oprogramowanie (Robot) jest tworzone na indywidualne zamówienie klienta. Nie podlega zwrotom  art. 38 ustawy o prawach konsumenta

13. WYŁĄCZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Firma MaxProfit24 zajmuje się sprzedażą oprogramowania i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe lub szkody powstałe w wyniku użytkowania oprogramowania zakupionego na stronie www.maxprofit24.pl
Zaprezentowane wyniki historyczne oprogramowania nie są gwarancją na osiągnięcie podobnych wyników w przyszłości, ponadto w zależności od dostawcy danych giełdowych wyniki mogą się od siebie diametralnie różnić. Rezultaty są bezpośrednim wynikiem obliczeń programu w wersji beta/testowej.
——————————————————————–

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat równych wartości depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.