...

Polecani brokerzy

Więcej informacji

ECN / NDD

Waluty, indeksy, towary, metale, akcje, futures, kryptowaluty

1:1 – 1:500

stały, zmienny i zmienny rynkowy

0,01 lota

MT4, MT5,

iOS, Android

Więcej informacji

Waluty, metale, indeksy, towary, akcje, futures.

1:30  1:500

stały, zmienny i zmienny rynkowy, cTrader – Spread + 0,35$ za 10 tys. obrotu

0.01 lot

MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader

iOS, AndroiSpread + 0,35$ za 10 tys. obrotu

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat równych wartości depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Copyright © 2021 maxprofit24.pl  /  Projekt strony Hubert Jakubowski

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.