...

Jak testujemy nasze strategie – Roboty??

Jak testujemy nasze strategie?

Do procesu testowania naszych strategii wykorzystujemy zaawansowane narzędzia i metody. Jedną z nich jest Symulacja Monte Carlo (MC) ? spotykaną  również pod nazwą Symulacją Prawdopodobieństwa, która służy do określenia skutków nieprzewidzianego zdarzenia.  Metoda Monte Carlo jest wykorzystywana do oceny wpływu ryzyka w wielu realnych scenariuszach, takich jak: sztuczna inteligencja, ceny akcji, prognozowanie sprzedaży, określanie cen. Metoda ta oblicza różne wartości losowe i zmienne przy użyciu funkcji prawdopodobieństwa. 

Dzięki temu nasze Roboty wyróżniają się na tle innych rozwiązań tego typu i są bardziej bezpieczne.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.