...
Roboty handlowe

Coraz większe zainteresowanie Handelem Algorytmicznym 

Badanie z 2019 r. wykazało, że około 92% handlu na rynku Forex zostało wykonane przez algorytmy handlowe, a nie przez ludzi.

Handel algorytmiczny to metoda wykonywania zleceń przy użyciu zautomatyzowanych, wstępnie zaprogramowanych strategii handlowych uwzględniających zmienne takie jak cena i czas. Ten rodzaj handlu próbuje wykorzystać szybkość i zasoby obliczeniowe komputerów w stosunku do ludzi zajmujących się handlem. W XXI wieku handel algorytmiczny zyskuje na popularności zarówno wśród inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Jest szeroko stosowany przez banki inwestycyjne , fundusze emerytalne , fundusze inwestycyjne i fundusze hedgingowe które mogą wymagać rozłożenia realizacji większego zlecenia lub wykonywania transakcji zbyt szybko, aby handlowcy-ludzie mogli na nie zareagować. Badanie z 2019 r. wykazało, że około 92% handlu na rynku Forex zostało wykonane przez algorytmy handlowe, a nie przez ludzi. Źródło Wilkipedia

#RobotyHandlowe,#AutomatyczneSystemyInwestycyjne,#ExpertAdvisors,#Roboty

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.