...

Pakiet strategii

10.000,00

Poznaj nasze skuteczne strategie.

 

Nie są to ogólne opisy strategii wykorzystywanych na rynkach, które skupiają się jedynie na podstawach strategii, pokazujących tylko korzystne wycinki wykresów z zyskami, które i tak nic nam nie dają, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak zachowa się rynek w przyszłości. Z naszych skutecznych strategii dowiesz się kiedy i w jakich warunkach zająć pozycję, jak ją prowadzić i kiedy zrealizować zysk z transakcji, a także gdzie zabezpieczyć pozycję, by zminimalizować ryzyko utraty środków.

Nauczymy Cię jak sobie radzić w każdych warunkach na rynku, bez względu na to, czy jest hossa czy bessa.

Kupując pakiet trzech strategii w promocyjnej cenie otrzymujesz dodatkowo w prezencie Robota ProInvest24.

 

Pakiet trzech strategii zawiera:

 

Strategia Action charakteryzuje się handlem w bardzo krótkim przedziale czasowym, przypomina powszechnie znaną metodę scalpingu, która polega na dążeniu do osiągania zysków za pomocą małych ruchów cen w ciągu np. 1 – 15 minut. To technika tradingowa wymagająca bardzo dużej dyscypliny, znajomości rynku i szybkiego podejmowania decyzji. Zyski są osiągane dzięki niewielkim zmianom cen i wielości zawieranych transakcji, dzięki kumulowaniu i łączeniu tych niewielkich zysków, zwroty z transakcji rosną z czasem do znaczącej kwoty. Cele procentowe są stosunkowo małe, dlatego też metoda ta przynosi oczekiwane efekty przy zastosowaniu dźwigni.

Strategia DayProfit umożliwia osiąganie wysokiego zysku w bardzo krótkim przedziale czasowym, zwykle od jednego do kilku dni. Ze względu na krótki czas trwania inwestycji, strategia przypomina klasyczny day trading przez co charakteryzuje się bardzo dużą płynnością i elastycznością inwestowanych środków.

Strategia ProInvest charakteryzuje się handlem w terminie dłuższym od strategii Medium i Optimal. Zyski osiągamy w przedziale od kilku dni – do nawet kilku miesięcy. Strategia ta jest dla osób, które rozpoczynają handel na rynkach finansowych jak i tych bardziej doświadczonych, ceniących stałe zyski i bezpieczeństwo swoich oszczędności. Zalecana jest osobom, które mogą swój kapitał ulokować na dłuższy termin, nie mają czasu na codzienne analizy wykresów i poświęcanie temu wielu godzin. Ich celem jest stabilny dochód w dłuższym horyzoncie czasowym.

 

Kupując pakiet trzech strategii w promocyjnej cenie otrzymujesz dodatkowo w prezencie Robota ProInvest24.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.